Mallet, Damien. 2021. „Pierre Des Noyers – Uczony I pośrednik Naukowy Na Dworze Ludwiki Marii Gonzagi”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2), 179-98. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.9.