Hryszko, Barbara. 2021. „Podróż Dydaktyczna Noëla Coypela Do Rzymu Na przełomie Lat 1672/1673”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2), 217-32. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.11.