Duda, Krzysztof. 2021. „Od Kołomyi Do Krakowa. Przyczynek Do Biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2), 317-60. https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.16.