Smołucha, Janusz. 2022. „Introduction”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (1), 11-14. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2801.2.