Litwin, Henryk, i Paweł Duda. 2022. „Podróże Nuncjusza Antonia Santa Crocego W Czasie Jego Misji W Rzeczypospolitej (1627–1630): Przyczynek Do Badań Nad mobilnością dyplomatów Papieskich”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (1), 49-76. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2801.5.