Ryszard Skowron, Ryszard Skowron. 2022. „Księstwo Bari I Sumy neapolitańskie: Polsko-hiszpański spór O Spadek Po królowej Bonie”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (2), 171-214. https://doi.org/10.35765/rfi.2022.2802.10.