Chmielecki, P. (2015) „Czym jest autonomia? Rozważania na kanwie recenzji rocznika "Zoon Politikon"”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 21(1), s. 115-129. doi: 10.5281/zenodo.44498.