Stuchlik-Surowiak, B. (2019) „Walka z «morowym powietrzem» na terenach dawnej Rzeczypospolitej w świetle żywieckiej kroniki z XVIII wieku”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), s. 37-54. doi: 10.35765/rfi.2019.2501.4.