Arik, S. (2019) „Z historii tureckiej farmacji. Bonkowski Pasza – pierwszy chemik pałacu osmańskiego”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), s. 55-70. doi: 10.35765/rfi.2019.2501.5.