Sokalski, M. (2019) „Działalność parlamentarna i sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), s. 71-98. doi: 10.35765/rfi.2019.2501.6.