Nowak, M. (2019) „Miejsce Henryka Lisickiego w środowisku krakowskich konserwatystów”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), s. 99-114. doi: 10.35765/rfi.2019.2501.7.