Szczepaniak, J. (2019) „Spór pomiędzy Kościołem a państwem o katolicki charakter szkoły polskiej (1926–1939)”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), s. 115-134. doi: 10.35765/rfi.2019.2501.8.