Lisiak, B. (2019) „Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555.”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), s. 135-140. doi: 10.35765/rfi.2019.2501.9.