Lenart, M., Marchel, S. i Smołucha, J. (2020) „Wstęp”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(1), s. 5-8. doi: 10.35765/rfi.2020.2601.1.