Ruszar, J. M. i Wadas, A. (2020) „Introduction”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 13-18. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.2.