Lokaj, R. (2020) „Hymn Stworzenia jako hipotekst Modlitwy Pańskiej Dantego”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 19-40. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.3.