Grzybowski, J. (2020) „Zgorszeni Dantem: Niezgoda na wieczność piekła a teologia Boskiej Komedii”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 41-66. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.4.