Michalski, M. (2020) „Współczesne użycia dyskursu filozoficznego i literatury”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 125-142. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.8.