Ruszar, J. M. (2020) „Podziw i spór: Herbert a rzymski stoicyzm”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 143-174. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.9.