Szewczyk-Haake, K. (2020) „Topika «księgi natury» w późnej liryce Pära Lagerkvista”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 239-262. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.13.