Smaga, A. (2020) „Cyfrowa technika graficzna: Projekt definicji”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), s. 331-348. doi: 10.35765/rfi.2020.2602.17.