Stankiewicz-Kopeć, M. i Smołucha, J. (2021) „Introduction”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), s. 13-18. doi: 10.35765/rfi.2021.2701.2.