Stankiewicz-Kopeć, M. (2021) „Adam Mickiewicz wobec rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), s. 219-238. doi: 10.35765/rfi.2021.2701.12.