Beata Garlej, B. G. (2021) „W poszukiwaniu twórczej tożsamości: Gustave’a Flauberta biograficzne «zmącenie»”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), s. 239-252. doi: 10.35765/rfi.2021.2701.13.