Pruś, J. (2021) „Semantyczna teoria prawdy a antynomie semantyczne”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1), s. 341-363. doi: 10.35765/rfi.2021.2701.17.