Januszek-Sieradzka, A. i Smołucha, J. (2021) „Wstęp”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 7-12. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.1.