Rombek, T. (2021) „Duchowni na dworze królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505) i jej córki Elżbiety Jagiellonki (1505–1515)”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 81-110. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.5.