Barwicka-Makula, A. (2021) „Ksiądz Stanisław Fogelweder jako kanclerz królowej Anny, żony Zygmunta III Wazy”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 161-178. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.8.