Skrzypietz, A. (2021) „Teatr domowy królowej Marii Kazimiery w świetle jej korespondencji z najstarszym synem”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 199-216. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.10.