Hryszko, B. (2021) „Podróż dydaktyczna Noëla Coypela do Rzymu na przełomie lat 1672/1673”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 217-232. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.11.