Wadas, A. (2021) „Od Grobu Pańskiego po groby Gułagu: Michał Jankowski i jego potomkowie na Syberii, w Kraju Przymorskim i Korei w latach 1864–1945”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 275-292. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.14.