Bielas, J. (2021) „Czy efekt hamowania powrotu uwagi (IOR) to świadomość przedmiotu bez udziału uwagi czy uwaga bez przedmiotu i udziału świadomości?”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 293-316. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.15.