Duda, K. (2021) „Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941)”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 317-360. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.16.