Kilar, A. (2021) „Piotr Wierchowieński Fiodora Dostojewskiego: Dlaczego nie nawraca się «mały bies»?”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(2), s. 361-382. doi: 10.35765/rfi.2021.2702.17.