Smołucha, J. (2022) „Wstęp”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(1), s. 7-10. doi: 10.35765/rfi.2022.2801.1.