Litwin, H. i Duda, P. (2022) „Podróże nuncjusza Antonia Santa Crocego w czasie jego misji w Rzeczypospolitej (1627–1630): Przyczynek do badań nad mobilnością dyplomatów papieskich”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(1), s. 49-76. doi: 10.35765/rfi.2022.2801.5.