Ryszard Skowron, R. S. (2022) „Księstwo Bari i sumy neapolitańskie: Polsko-hiszpański spór o spadek po królowej Bonie”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 28(2), s. 171-214. doi: 10.35765/rfi.2022.2802.10.