[1]
M. Sokalski, „Działalność parlamentarna i sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego”, Rocz. Fil. Ign., t. 25, nr 1, s. 71-98, lip. 2019.