[1]
K. Szewczyk-Haake, „Topika «księgi natury» w późnej liryce Pära Lagerkvista”, Rocz. Fil. Ign., t. 26, nr 2, s. 239-262, grudz. 2020.