[1]
B. G. Beata Garlej, „W poszukiwaniu twórczej tożsamości: Gustave’a Flauberta biograficzne «zmącenie»”, Rocz. Fil. Ign., t. 27, nr 1, s. 239-252, grudz. 2021.