[1]
J. Pruś, „Semantyczna teoria prawdy a antynomie semantyczne”, Rocz. Fil. Ign., t. 27, nr 1, s. 341-363, grudz. 2021.