[1]
B. Hryszko, „Podróż dydaktyczna Noëla Coypela do Rzymu na przełomie lat 1672/1673”, Rocz. Fil. Ign., t. 27, nr 2, s. 217-232, grudz. 2021.