[1]
K. Duda, „Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941)”, Rocz. Fil. Ign., t. 27, nr 2, s. 317-360, grudz. 2021.