Stuchlik-Surowiak, B. „Walka Z «morowym powietrzem» Na Terenach Dawnej Rzeczypospolitej W świetle żywieckiej Kroniki Z XVIII Wieku”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 25, nr 1, lipiec 2019, s. 37-54, doi:10.35765/rfi.2019.2501.4.