Sokalski, M. „Działalność Parlamentarna I Sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 25, nr 1, lipiec 2019, s. 71-98, doi:10.35765/rfi.2019.2501.6.