Szczepaniak, J. „Spór pomiędzy Kościołem a państwem O Katolicki Charakter szkoły Polskiej (1926–1939)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 25, nr 1, lipiec 2019, s. 115-34, doi:10.35765/rfi.2019.2501.8.