Lisiak, B. „Bogusław Paź, Filum Cognitionis: Przemiany nowożytnej Metafizyki Od Suareza Do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, Ss. 555.”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 25, nr 1, lipiec 2019, s. 135-40, doi:10.35765/rfi.2019.2501.9.