Lenart, M., S. Marchel, i J. Smołucha. „Wstęp”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 26, nr 1, listopad 2020, s. 5-8, doi:10.35765/rfi.2020.2601.1.