Ruszar, J. M., i A. Wadas. „Wstęp”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 26, nr 2, grudzień 2020, s. 7-12, doi:10.35765/rfi.2020.2602.1.