Ruszar, J. M. „Podziw I spór: Herbert a Rzymski Stoicyzm”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 26, nr 2, grudzień 2020, s. 143-74, doi:10.35765/rfi.2020.2602.9.